www.99theme.com
www.99theme.com
Karate klub SEIGOKAN

Ústrednou myšlienkou spoločnosti  SEIGOKAN  je: POMÁHAJME  SI  NAVZÁJOM ! Čo to znamená? Deti je čoraz viac vidieť s cigaretami, pod vplyvom alkoholu, alebo len tak bezcieľne sa túlať po uliciach. V mnohých z nich je talent, ktorý ostane nevyužitý a hlavne, ktorý v nich nikto nerozvíja. Deti nemajú vzor za ktorým by šli a smerovali k produktivite a k sebarealizácii. Tieto deti a mládež majú sklon stavať sa k životu pasívne a prejavujú svoj nezáujem niečo konať pre rozvoj seba samého. Po príhode, ktorú som zažil v Anglicku ako tréner karate, kde som mimo telocvične denne prichádzal do styku s množstvom detí a mládeže, ktoré boli pod vplyvom omamných látok a potom boli ochotné urobiť čokoľvek pre získanie finančnej  hotovosti som pochopil, že presne k tomuto smeruje i naša mládež i naše deti. Preto práve v tom čase vznikla myšlienka pre vznik spoločnosti, ktorá sa bude venovať deťom a mládeži, nie však ako charita, ktorá čaká, že niečo príde samé, ale ako spoločnosť, ktorá ukáže, že výsledok sa dostaví, jedine vtedy, ak aj preto niečo urobím sám svojou vlastnou činnosťou! Som presvedčený o tom, ak si skutočne budeme navzájom pomáhať, budeme k sebe aj milší a budeme spokojnejší.

Michal Babiar

KARATE PIEŠŤANY, MYJAVA, VRBOVÉ

 
2011 SEIGOKAN © Firma WebSupport.sk sponzoruje tento hosting