www.99theme.com
www.99theme.com

SANCHIN tri boje

 

 

TENSHO rotujúce dlane

 

 

Taikyoku čudan 1 z boku

 

 

Taikyoku čudan 1 spredu

 

 

Gekisai dai ichi

 


RENZOKU KUMITE - GEKISAI DAI ICHI

 

 

Saifa

 

 

Seienchin

 

 

KATA SEISAN - HANSHI ČULEN 9.DAN

 

 

Seipai

 

 

Suparinpei

 


Chatanyara Kushanku

 

 

ANAN - Sakumoto

 

 

Unshu - Petra Nová

 

 

Paiku

 

 

Bassai Dai

 

 

NIPAIPO

 

 
2011 SEIGOKAN © Firma WebSupport.sk sponzoruje tento hosting